Make your own free website on Tripod.com
LANGKAH 1
  1. Dwi-klik ikon Netscape Composer.
  2. Paparan ini akan dipaparkan.
  3. Paparan di bawah dikenali sebagai EDITOR MOD (Paparan Mod Penyunting) 
 
 
 
 
 

Pada paparan ini terdapat beberapa kemudahan yang disediakan dalam bentuk ikon.
 
 

Ikon-ikon yang terdapat pada Netscape Composer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
 
 
 
 
 
 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

LANGKAH 2: CHARACTER PROPERTIES

  1. Pilih dan klik Format
  2. Pilih dan klik Character Properties
  3. Paparan Character Properties akan terbentuk seperti yang ditunjukkan di bawah;

  4.  
    
    
    
  5. Klik APPLY setelah tamat sesuatu operasi.
  6. Klik OK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. LANGKAH 3: LINK PROPERTIES
  1. Klik ikon LINK
  2. Paparan berikut akan dipaparkan
  3. Buat pilihan FILE melalui BROWSE FILE
  4. Klik APPLY
  5. Klik OK

 
  
  
 

LANGKAH 4: PAGE PROPERTIES

  1. Klik Format
  2. Pilih Page and Properties
  3. Paparan seperti di bawah akan terbentuk.
  4. Klik pada check box background.
  5. Buat pilihan warna latar belakang.
  6. Klik APPLY
  7. Klik OK. 
 
 
 
 
 
 
 

LANGKAH 5: IMAGE PROPERTIES

  1. Pilih dan klik ikon INSERT.
  2. Pilih dan klik ikon IMAGE.
  3. Paparan seperti di bawah akan terbentuk.
  4. Buat pilihan GRAFIK (IMAGE) yang hendak dimasukkan (Image file name) melalui CHOOSE FILE.
  5. Klik APPLY.
  6. Klik OK.

 
 
 
 
 
 

LANGKAH 6: TABLE PROPERTIES

  1. Klik ikon Table.
  2. Paparan di bawah dipaparkan.
  3. Pilih bilangan turus (row) dan bilangan lajur (columns) yang dikehendakki.
  4. Pilih kedudukan Table yang diingini.
  5. Pilih berbagai-bagai kemudahan yang disediakan.
  6. Klik APPLY.
  7. Klik OK.

 
 
 
 
 
 
 
 

MENGUBAH WARNA DALAM RUANGAN (TABLE)
 
 

Contoh

Katakan anda telah berjaya membuat table seperti paparan di bawah.

Anda ingin memasukkan warna ke dalam ruang sebelah kiri;

 1. Klik bahagian kanan tetikus ketika berada di ruang kiri.
 2. Anda akan melihat paparan seperti di bawah.


 3.  
   

 4. Klik Table Properties.
 5. Anda akan melihat satu lagi paparan seperti di halaman sebelah.

 6.  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 7. Klik Cell.
 8. Klik check box Use Color.
 9. Klik butang Use Color.
 10. Buat pilihan warna yang disediakan.
 11. Klik APPLY.
 12. Klik OK.

 
 
 
 

CONTOH PENULISAN HALAMAN WEB
 
 

HALAMAN 1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALAMAN 2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNIK MEMOHON LAMAN WEB PERCUMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENDAFTAR DIRI DALAM TRIPOD

Halaman yang akan dipaparkan ini adalah satu paparan yang panjang.

Oleh itu anda perlu menggunakan scroll untuk menaik / menurunkan paparan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPLOAD FILE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

[keluar]