Make your own free website on Tripod.com
Ringkasan biodata

Jawa ini bernama Naimem bin Basar di atas dilahirkan di Parit Yusof,
Parit Sulong, Batu Pahat pada 31 Oktober 1956.

Alamat: PSB 38A, Sungai Balang Kecil,
83600 Semerah, Batu Pahat, Johor.

Pendidikan Awal
Sek Ren Sri Permatang Rengas, Sri Medan, Batu Pahat, Johor  (1963)
Sek Ren Parit Sulong, Batu Pahat, Johor (1963 - 1969)

Pendidikan Menengah
Sek Men Dato Sulaiman, Parit Sulong, Batu Pahat (1970 - 1973)
Sek Men Dato Bentara Luar, Batu Pahat (1973 - 1974)
Sek Dato Sri Amar Di Raja (1975 - 1976)

Ijazah Pertama (B Sc Ed)
Universiti Malaya (1977 - 1982)

Master (Sarjana Pengurusan dan Pendidikan)
Universiti Teknologi Malaysia (1999 - 2000)

[back]